CASE

Aabenraa Kommune har samlet skole-it og administrativ it i nyt netværksmiljø og sat turbo på automatiseringen

I dag er skolernes og administrationens it integreret på samme netværk med central styring og overvågning. Introduktionen af Ciscos DNA Center og SDA-netværk har givet kommunen fuld transparens, automatisk konfiguration og højere it-sikkerhed.

I Aabenraa Kommune skal alle elever have lige adgang til digital læring. Men indtil udgangen af 2018 var dette løfte udfordret af, at it-miljøet på kommunens 24 skoler varierede meget i modenhed og kvalitet.

Kommunen nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvordan man teknisk kunne opgradere alle skoler til samme høje niveau og skabe synergi imellem dem. Målet var at give brugerne den samme gode og ensartede oplevelse, når de loggede på netværket. Løsningen blev at etablere et SDA-netværk (Software Defined Access Network) fra Cisco.

SDA-teknologien gør, at uanset hvor og hvornår en af vores brugere kobler op til netværket med sin pc, så får han eller hun de rettigheder og adgange, vedkommende skal have. Samtidig kan vi løbende og automatisk teste, at det er de rigtige versioner af programmerne, der lig-ger på maskinerne,” fortæller Peder Skov Rasmussen, der er it-driftsleder i Aabenraa Kommune.

Planerne vokser

Det var det Cisco-specialiserede konsulenthus, Wingmen, der blev valgt til at føre kommunens planer ud i livet. Og det var i dialogen med husets konsulenter, at idéen om at sammenlægge skolernes og administrationens it opstod. Der lå allerede et forslag om at centralisere driften af skolernes it hos den administrative del af kommunen, hvor de it-medarbejdere, der sad på skolerne, skulle samles i en fælles skolesupport og blive en integreret del af det faglige it-miljø i kommunen.

Cisco Software-Defined Acces

(SD-Access) bidrager til en mere effektiv it-drift. Ved hjælp af automatiserede brugerpolitikker og netværksadgange opnås et sikrere netværk og en ensartet brugeroplevelse på tværs af kablet, trådløs og VPN-infrastruktur. Cisco SD-Access er helt centralt, når man vil bygge og administrere netværk på en let og hurtig måde.

Cisco DNA Center

Cisco DNA Center er organisa-tionens kommandocentral, som giver fuld kontrol over netværket og gør det muligt at provisionere og konfigurere alle netværksen-heder samtidigt og på ganske få minutter. Hver administrations-opgave får sit eget dashboard, så IT-afdelingen hurtigt og intelligent kan reagere på ændringer og udfordringer i netværket.

Men nu udvidede scopet sig og blev ydermere næret af, at en del af kommunens ældre netværksudstyr i administrationen stod over for en udskiftning. Det var derfor oplagt at vælge en løsning, der gjorde det muligt centralt at administrere netværket til administrationen og skolerne, udrulle nyt netværksudstyr og sikre, at konfigurationer og software på netværksudstyret blev standardiseret. ”Vi ønskede at skabe et bredt, effektivt it-setup, automatisere udrulningen af det nye udstyr og gøre op med de manuelle konfigureringsprocesser,” fortæller Peder Skov Rasmussen. ”Og det blev muligt med Ciscos DNA Center.”

Kommunens kommandocentral

DNA Center (Digital Network Architecture Center) kan bedst beskrives som en slags kommandocentral, hvorfra Aabenraa Kommune automatisk konfigurerer, overvåger, fejlsøger og optimerer SDA-netværket. ”Det betyder, at vi fra centralt hold kan sætte alting op og skubbe ændringerne ud. Det er både effektivt og sikrer ensartethed i netværket og brugeroplevelsen,” forklarer Peder Skov Rasmussen.

Effektivisering hele vejen rundtGevinsterne ved det nye it-setup er store, peger it-driftslederen på. ”SDA-netværket giver en enorm flek-sibilitet. Skolerne kan fx flytte rundt på eleverne efter behov, når der skal afholdes eksamener. Her under Corona har vi kunnet bistå lærerne effektivt i deres digitale undervisning: Når en lærer har kontaktet os for at få adgang til et bestemt program, har vi kunnet rulle det ud på tværs af netværket på mindre end to timer.”

Udklip

Effektiviseringen har også slået igennem i kommunens fejlsøgningsproces. Førhen skulle it-administratorerne samle informationer ind fra hhv. det trådløse og kablede netværk og den server, der godkender, om en elev eller lærer må gå ind på netværket eller ej. Nu korrelerer DNA Centeret alle data i realtid og giver et samlet billede af netværket.

”Når der opstår fejl, kan vi hurtigt og centralt supportere vores brugere. Det kan være en lærer, der ikke kan logge på eller åbne en applikation. I bund og grund er det ligegyldigt, om vi sidder 100 meter eller 100 kilometer fra en server. Vi slider ikke så mange skosåler mere, for vi har fjernet behovet for at rende rundt efter programmer og pc’er ude på skolerne. Alt det styrer vi centralt nu.”

Internet of Things

Det er ikke nyt, at kommunen kan overvåge eksterne netværksopkoblede elementer som varmestyring og sikringskontrol, men hidtil har man kun kunnet tilgå informationerne fra den enkelte skole. Med introduktionen af DNA Center kan kommunen nu hente oplysninger på tværs af skolerne.

”Den centrale styring er særligt vigtigt for os i takt med, at antallet af IoT-enheder [Internet of Things] vokser,” peger Peder S. Rasmussen på.

”Det gælder ift. rottedetektering, måling af vejtemperaturer, videoovervågning og hjælp til plejehjem, der skal passe på de demente. Al den viden kan vi nu samle op i netværket. Vi har i den grad fået transparens, effektivitet og synergi i vores net-værksdrift.”

Mindre skepsis, større sikkerhed

Idéen om centralisering af netværket blev i starten mødt med en vis skepsis fra skolernes side. Flere satte spørgsmålstegn ved, om det kunne lade sig gøre og ville fungere i praksis, når man samlede netværkene og centraliserede drift og overvågning af dem. Men den skepsis er nu vendt til begejstring.

”Forleden sad jeg til møde med en af de største skeptikere, og han sagde, at han ubetinget måtte trække sin tvivl tilbage. Alt fungerer, som det skal, og medarbejderne kan få support, når de har brug for det. Det har aldrig kørt bedre, efter at vi nu driver netværket og serverprogrammerne i én stor forening,” fortæller en tilfreds Peder Skov Rasmussen.

Også sikkerheden er blevet styrket, fordi kommunen nu har indblik i, hvad der foregår på tværs af netværket.

”Vi overvåger nu trafikmønstre i netværket ud fra baselines og regler og får alarmer, når der er noget, der afviger fra det, vi kender. Det kan fx være en maskine, der pludselig begynder at sende store mængder data ud fra netværket,” fortæller Peder Skov Rasmussen.

”Vi har også optimeret sikkerheden ved at samle administrationen af GDPR og ISO-standarder. Det kan godt være, at netværket i første om-gang har været lidt dyrere end andre løsninger, vi kunne have valgt. Men taber vi bare data én gang, risikerer vi en stor bøde. Og så bliver det for alvor dyrt for os.”

Hurtig implementering og effekt

Aftalen med Wingmen faldt på plads i marts 2019 og et halvt år efter var netværket udrullet på skolerne og i alle større administrative krydsfelter. Indblikket i infrastrukturen er blevet større og mere transparent, og i dag varetages server-, netværks- og firewall-administrationen for alle 24 skoler af blot tre personer.

Den udbredte tilfredshed med net-værket og den forbedrede brugeroplevelse tilskriver Peder S. Rasmussen ikke alene løsningerne fra Cisco, men i høj grad også samarbejdet med Wingmen.

”Konsulenterne hos Wingmen forstod meget hurtigt strategien på skolerne og har oversat den, så den også kan bruges i administrationen. De har forenklet og automatiseret hele vejen igennem. Det har givet og giver fortsat stor værdi for os i kommunen. Jeg lægger stor vægt på, at vi får værdi af de konsulentydelser, vi køber. Som jeg har for vane at sige, så er vi der, hvor de bedste konsulenter er.”

Peder Skov Rasmussen

IT-Driftleder hos Aabenrå Kommune

NEXT?

Løsninger

Læs mere om hvilken værdi Cisco Software-Defined Access kan skabe for din virksomhed.

SKI

Vi er på flere SKI-rammeaftaler. Læs her, hvad vi kan tilbyde vores offentlige kunder. 

Løsninger

Læs mere om fordelene og den værdi Cisco DNA Center kan skabe for din virksomhed. 

Account Manager, Thomas Sønderby, wingmen
ACCOUNT MANAGER

Thomas Sønderby

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi har hjulpet Aabenrå kommune eller hvordan Cisco SDA kan skabe værdi for din virksomhed så kontakt mig. 

Mail: ths@wingmen.dk 

Kontakt DIN WINGMAN

Kbh.: Tobaksvejen 23B, 2. sal, 2860 Søborg
Aarhus: Lyshøjen 2, 1. sal tv., 8520 Lystrup
Odense: Stenhuggervej 21, 5230 Odense M

Telefon: 70202110
Mail: info@wingmen.dk

CVR: 36440228