Wingmens miljøansvar

Med kurs mod en mere bæredygtig og ansvarlig it-branche.

Vores grønne mål.

Vi tager vores ansvar over for både mennesker og jorden alvorligt. Vi anerkender behovet for, at virksomheder spiller en central rolle i vores fælles arbejde for en fremtid med Net Zero, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores miljøpræstation.

Stræben efter at være de bedste er en del af vores DNA. Det betyder bl.a., at vi forpligter os til at lære, tilpasse os og forbedre vores bæredygtige forretningspraksis for at nå vores miljømål.

Det overordnede mål er, at Wingmen skal nå Net Zero inden 2040. Dette arbejder vi hen imod ved at fokusere på vores to primære emissionskilder: transport og vores kontorer. Vores mål er en reduktion i miljøemissioner på 2,5% pr. fuldtidsansat pr. år. Vi overvåger løbende vores miljøindsatser i overensstemmelse med bedste praksis.

Fra 2024 udarbejder og offentliggør vi minimum en årlig miljørapport, der detaljeret beskriver vores CO2e-emissioner samt evaluerer vores fremskridt i forhold til at opnå vores mål for reduktion af udledninger. Desuden investerer vi i at styrke miljøbevidstheden hos både vores medarbejdere og vores kunder ved at fremme uddannelse og salg af grønne løsninger. Denne forpligtelse er en integreret del af vores vision for en mere bæredygtig branche og fremtid.

Målsætninger

Net
Zero
i
0
Reduktion i miljøemissioner pr. fuldtidsansat
pr. år
0 %
Årlig
miljø-
rapport
0

ISO 14001 Certificering i Miljøledelse

Wingmen har en ISO 14001 certificering i miljøledelse. Som Cisco Gold Partner vægter vi altid miljøet højt, og en ISO 14001 certificering er en naturlig forlængelse af vores bæredygtige engagement. Vi bestræber os på altid at udvikle os, lære mere, og finde nye måder hvorpå vi kan tage ansvar og bidrage til den grønne udvikling.

Environmental Management System ISO 14001
Ørsted Grøn Energi
NRGI vi bruger klimavenlig strøm certificering
Cisco Partner Environmental Sustainability Specialized

Forpligtelser i 2024

Vi har taget et strategisk valg om at fokusere vores indsatser om tre nøgleområder: transport, kontormiljø og uddannelse. 

Transport: Ved at målrette vores transportindsats søger vi ikke kun at reducere emissionerne, men også at implementere mere bæredygtige og energieffektive transportmetoder, herunder investeringer i grøn teknologi og alternative transportløsninger for at minimere vores klimapåvirkning.

Kontormiljø: Ved at optimere vores kontormiljøer med energieffektive løsninger og grønne praksisser stræber vi efter at reducere vores miljøaftryk betydeligt. Dette omfatter initiativer som affaldsminimering, energibesparelse og brugen af miljøvenlige materialer for at skabe sundere og mere bæredygtige arbejdssteder.

Uddannelse og bevidsthed: Ved at investere i uddannelsesprogrammer og øge miljøbevidstheden blandt vores medarbejdere og kunder, håber vi at skabe en bredere forståelsesramme for effekten af bæredygtige vaner

Transport

I 2024 tager vi et betydeligt skridt mod mere bæredygtig transport ved udelukkende at vælge elbiler, når vi anskaffer nye firmabiler. Vi arbejder aktivt med at:

 • reducere flyrejser
 • fremme samkørsel blandt medarbejdere
 • fremme brugen af elbiler
Kontormiljø

I 2024 investerer vi yderligere i at optimere vores digitale løsninger. På vores kontorer har vi implementeret:

 • Energibesparende belysning med bevægelsessensorer i alle arbejdsområder
 • Affaldssortering og miljøvenlig bortskaffelse af potentielle forureningskilder
 • Digitale arbejdspladsløsninger for at minimere udskrivning og papirforbrug
 • Muligheder for hybrid arbejde – understøttet af innovative it-løsninger
 • Processer for at sikre, at nødvendige kontorindkøb er så miljøvenlige som muligt
Uddannelse & bevidsthed

For at styrke miljøbevidstheden og uddannelse hos vores medarbejdere, gør vi følgende:

 • Vi er en af de første guldpartnere i Europa til at opnå Ciscos certificering i  sustainability, og vi deltager aktivt i og følger Ciscos bæredygtighedsprogram
 • Informerer og rådgiver vores kunder om grønne løsninger
 • Øger løbende miljøbevidstheden blandt vores medarbejdere ved hjælp af informationskampagner og løbende dialog
 • Investerer i viden om den nye generation i vores del af branchen gennem Wingmen Academy

NEXT?

Wingmen Academy

Vi baner vejen for næste generation af branchens wingmen.

Vores ansvar

Vi har et medansvar for at sikre, at vi som virksomhed, branche og samfund står sammen om at hjælpe hinanden

Kontakt os

Vil du vide mere om vores ansvar og bæredygtige initiativer, er du velkommen til at kontakte os her.