Wingmen kan levere på en række SKI-aftaler

SKI 50.07 omfatter et bredt sortiment af produkter og ydelser, som giver kunderne en rammeaftale, der dækker størstedelen af behovet for kommunikationsprodukter og -løsninger. Rammeaftalen giver også mulighed for at indkøbe relateret tilbehør samt service- og supportaftaler, licensaftaler og timebaserede ydelser.

SKI 02.06 kan bruges til indkøb af standardsoftware, herunder support- og vedligholdsaftaler. Desuden kan der anskaffes øvrige ydelser relateret til standardsoftware, herunder implementering,  installation, undervisning og  rådgivning relateret til anskaffelse og brug af standardsoftwaren. 

SKI 02.15 kan bruges til køb af IT-rådgivningsydelser på timesbasis. Desuden er der mulighed for at bruge aftalen til at købe udførende konsulentydelser, som ligger i direkte forlængelse af den købte rådgivningsopgave.

SKI 02.17 IT-konsulenter kan bruges til køb af udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver. Rammeaftalen kan også anvendes til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Kontakt os i dag på 81 41 05 10 og hør mere om, hvordan Wingmen kan skabe værdi for jer.

Rådgivning omkring offentlige indkøbsaftaler?

Kontakt os i dag på 81 41 05 10 eller SKI@wingmen.dk.
og hør mere om, hvordan Wingmen skaber værdi for jer.

SKI 50.07 Delaftale 3 IT-sikkerhedsprodukter

Konsortium bestående af Wingmen og Securelink Danmark

Producent Cisco

Sortimentet omfatter:

Produkter inden for Security Appliances, Intrusion Detection and Prevention Systems, DDOS protection, Security Information and Event Management, Load Balancer, Endpoint Protection samt management af IT-sikkerhedsprodukter.

Cloudbaseret IDPS og cloudbaseret DDOS. Sidstnævnte kan kun anskaffes ved gennemførelse af miniudbud,

Tilknyttede service- og supportaftaler og licensaftaler i sortiment.

SKI 02.06 Standardsoftware

Den nye aftale træder efter planen i kraft den 28. marts, hvorefter de offentlige organisationer kan begynde at offentliggøre deres indkøb i systemet.

Indkøbssystemet er inddelt i to kategorier:

 • Kategori 1 omfatter de tilfælde, hvor kunden kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på leverandørernes tilbudte priser.
 • Kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor kunden har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte løsninger (kvalitet).

Wingmen Solutions er optaget som leverandør på begge kategorier.

SKI 02.15 IT-rådgivning

På 02.15 IT-rådgivning kan tilsluttede kunder købe it-rådgivningsydelser på timebasis.
Derudover har du også mulighed for at bruge aftalen til at købe udførende konsulentydelser, som ligger i direkte forlængelse af den købte rådgivningsopgave.

Nedenfor er oplistet aftalens 14 ydelsesområder:

 1. IT-relaterede strategier
 2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 3. IT-udbud
 4. IT-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 5. IT-arkitektur
 6. IT-governance
 7. Projekt- og programledelse
 8. Databehandling
 9. Softwarelicenser
 10. Infrastruktur og hardware
 11. Test
 12. Udvikling af ny funktionalitet
 13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
 14. IT-systemdrift

Aftalen har snitflader over til SKI’s 02.17 IT-konsulenter. De to aftaler har samme ydelsesområder og nummerering. Men der er forskel på, hvilke ydelsesområder leverandørerne skal tilbyde kompetencer indenfor.

SKI 02.17 IT-Konsulenter

Konsortium bestående af Wingmen og Securelink Danmark

Producent Cisco

Sortimentet omfatter:

Underleverandør til ProActive

Med rammeaftale 02.17 IT-konsulenter kan du nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver.

Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Aftalen giver dig mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af IT-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse.

SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.