CASE

Rudersdal Kommune sætter sig i førersædet med ny netværks-kommandocentral

Med Ciscos DNA Center har Rudersdal Kommune trukket kompleksiteten ud af sit netværk og styrer og overvåger nu infrastrukturen fra centralt hold. Resultatet er transparens, agilitet og endnu bedre sikkerhed.

For enden af Geels Bakke i Holte nord for København – dér, hvor Kongevejen krydser Øverødvej – ligger Rudersdal Kommunes rådhus. Selv om den nordsjællandske kommune med sine 57.000 indbyggere kun lige akkurat når med i den øverste tredjedel af listen over landets største kommuner, så havde den frem til 2020 et yderst komplekst netværk. Et netværk, som efterhånden også viste sig sårbart.

Kernen i netværket var de to primære lokationer i Holte og Birkerød, og herfra strakte linjerne sig videre ud til samtlige af kommunens plejehjem, biblioteker, skoler mv. Konsekvensen var, at når der opstod problemer i netværket på én lokation – fx en skole – så blev alle øvrige netværk berørt.

Strøm til kommandocentralen

Rudersdal Kommune besluttede at gribe til handling, og øverst på prioritetslisten stod stabilitet i netværket, indsigt i performance på de enkelte lokationers netværk og ikke mindst automatisering af netværkskonfigurering.

Alle tre ting er på vej til at blive en realitet efter, at kommunen er gået i gang med at implementere Ciscos DNA Center (Digital Architecture Network Center). Centeret kan bedst sammenlignes med en kommandocentral, hvorfra netværksadministratorerne kan pushe ændringer ud til de enkelte lokationer i stedet for at logge ind på – i dette tilfælde – mere end 250 switche.

Vores netværk skal være tilgængeligt på forskellige switche, og det gør DNA Centeret muligt,” fortæller Henrik Muldgaard, it-driftschef i Rudersdal Kommune. Han forklarer videre: 

Vi kan konfigurere switchene og netværket fra centralt hold og med den intend, den enkelte bruger har. Det giver en enorm fleksibilitet hos dem, der benytter netværket, og effektiviserer vores arbejde markant.

Med Cisco SDA OG DNA center opnår Rudersdal Kommune:

Rudersdal kommune

Henrik Muldgaard har været it-driftschef i Rudersdal Kommune siden 2018. Tidligere har han arbejdet som bl.a. Application Support Manager i Banedanmark og IS Manager i Sanofi.

Rudersdal Kommune ligger i Nord-sjælland og hører under Region Hovedstaden.

Kommunen har 57.000 indbyggere og har siden 2012 været ledet af borgmester Jens Ive (V).

DNA Centeret lå faktisk som en del af en tidligere leverance fra Cisco, så da konsulenterne fra Wingmen Solutions foreslog det som løsning på kommunens udfordringer, var det et spørgsmål om at få sat strøm til centralen.

Forenklet fejlsøgning og styrket sikkerhed

Samtidig med at Rudersdal Kommune nu øger automatiseringen i netværket, kan de også proaktivt overvåge og opspore fejl i infrastrukturen fra DNA Centeret. Baseret på Machine Learning og kunstig intelligens vil netværksadministratorerne blive præsenteret for forslag til, hvad årsagen til og løsningen på fejl kan være. Og det giver markante ressource besparelser.

Udklip

”Det er en kæmpe gevinst, at vi ikke skal ud og inspicere lokalt på netværkslinjerne. Det overblik får vi nu fra DNA Centeret og på tværs af alle linjer,” fortæller en tilfreds Henrik Muldgaard.

Rudersdal Kommunes netværk er på alle parametre blevet mere transparent og agilt. Og ikke mindst mere sikkert.

Vi bliver varslet om afvigelser i netværket, som vi kan reagere på øjeblikkeligt,” fortæller Henrik Muldgaard.

Han peger på, at adgangen til net-værket nu kan kontrolleres via politik-ker, der aktiveres i det SDA-netværk (Software Defined Access Network), som kommunen sammen med Wingmens konsulenter er i gang med at rulle ud fra DNA Centeret. Det er et vigtigt værn, bl.a. hvis it-kriminelle forsøger at tappe data fra computere på kommunens bibliotek. På det nye netværk kan kommunen mikroseg-mentere brugerne og lukke ned for data, hvis de ikke må udveksles. 

Endelig ligger der også en sikkerhed i, at vi nu konfigurerer vores switche centralt i DNA-Centeret. Det foregår automatisk, og det betyder, at vi undgår menneskelige fejl. Samtidig er vi sikret ensartethed gennem hele netværket,” siger Henrik Muldgaard.

Stærkt samarbejde

Henrik Muldgaard har stået bag it-roret i Rudersdal Kommune i knapt tre år. Og i den tid er relationen til Wingmen blevet udbygget og styrket. Konsulenthuset kalder Henrik Muldgaard og hans team i Rudersdal for ambitiøse, lyttende og klar til at gå forrest i det kommunale it-landskab. Og samarbejdet værdsættes også den anden vej rundt.

Vi vil gerne fastholde vores position som en af landets it-førendekommuner. Hver dag arbejder vi for en digital transformation, der giver en endnu bedre oplevelse for vores brugere. Med aktiveringen af vores DNA Center og det netværk, vi nu bygger ovenpå, har vi etableret den optimale infrastrukturmæssige understøttelse. Vores samarbejde med Wingmen lover godt for fremtiden,” slutter Henrik Muldgaard.

NEXT?

Løsninger

Læs mere om værdien Cisco Digital Network Architectur Center kan skabe for din virksomhed.

Services

Vi kan hjælpe dig med vedligeholdelsen og driften af dit netværk. Se vores Services og læs hvordan.

SKI

Vi er på flere SKI-rammeaftaler. Læs her hvad vi kan tilbyde vores offentlige kunder. 

Wingman Jacob Damsgaard, Sales Manager Public og rådgiver indenfor offentlige indkøb
SALES MANAGER - PUBLIC

Jacob Damsgaard

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi har hjulpet Rudersdal Kommune eller hvordan Cisco DNA Center kan skabe værdi for din kommune eller virksomhed så kontakt mig på jad@wingmen.dk.

Kontakt din wingman

Kbh.: Tobaksvejen 23B, 2. sal, 2860 Søborg
Aarhus: Lyshøjen 2, 1. sal tv., 8520 Lystrup
Odense: Stenhuggervej 21, 5230 Odense M

Telefon: 70202110
Mail: info@wingmen.dk

CVR: 36440228