Network Asset Compliance Center

Wingmen Network Asset Compliance Center (NACC)

Wingmen NACC giver indsigt i organisationens netværk, herunder hvilket Cisco-netværksudstyr der er i brug, hvor udstyret er placeret, softwareversion samt sikkerheds- og servicestatus.

Network Asset Compliance Center (NACC) er en SaaS-løsning, der indsamler ”livedata” fra alle Cisco-netværkskomponenter i netværket ved hjælp af en dertil installeret probe. Disse data analyseres og forædles bl.a. med information om supportkontrakter og aktuelle sikkerhedsrisici fra Cisco via API interfaces. Dette overblik og denne information gøres tilgængelig via en yderst brugervenlig online portal.

Network Asset Management

Network Asset Management giver indsigt i hvilke enheder, der findes på netværket via førnævnte probe. Dette skaber fuld indsigt i antal og type af enheder samt dertilhørende service- og supportaftaler. Herved opnås, at kritisk udstyr altid er omfattet af det ønskede serviceniveau og ubehagelige overraskelser undgås såsom nedetid, sikkerhedsrisici samt unødvendige budgetoverskridelser m.m.

Life Cycle Management

Life Cycle Management giver bl.a. overblik over, hvornår udstyr skal udskiftes, samt hvilke aktiviteter der kræves herunder installation af anbefalede softwareopdateringer og eventuelle sikkerhedsproblemer, der bør løses. Dermed sikres, at netværket er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra Cisco samt overholder eventuelle compliance politikker.

Dit fremtidige netværk

Med Life Cycle Management muliggøres en mere struktureret tilgang til planlægningen af det fremtidige netværk. Hvornår er det hensigtsmæssigt, at aktivt udstyr udfases, skal det udskiftes med noget tilsvarende eller ønskes en anden type eller funktionalitet samt overblik over den tilknyttede estimerede økonomi m.m. Alle elementer, der giver et godt udgangspunkt for dialog med Wingmen om funktionalitet og ønsker i forhold til, hvordan det fremtidige netværk kan understøtte organisationens udvikling og krav bl.a. set i forhold til Cisco Roadmap, markedstendenser etc.

Security Advisory Management

Cisco udgiver løbende sikkerhedsadvarsler i form af dokumenter, hvor sikkerhedsrisikoen for et netværksaktiv er beskrevet, og hvor der samtidig gives konkret vejledning til, hvordan disse risici kan undgås. NACC giver indsigt i hvilke konkrete enheder i dit netværk, der har sådanne risici, og hvordan din organisation kan afhjælpe disse. Overvågningen foretages både på selve hardwaren og på den software release, der er installeret på enheden.

Software Release Management

NACC overvåger hvilken software release, der er installeret på aktivt udstyr. Dermed muliggøres Compliance (overholdelse) af organisationens retningslinjer via Software Release Management.

Overblik

NACC portalen giver et godt overblik til brug for etablering og overholdelse af klare politikker inden for Network Life Cycle Management, Software Release Management og Security Advisory Management, hvilket giver et solidt fundament for optimal netværksstyring med færre uventede hændelser, lavere omkostninger og øget sikkerhed i dit netværk.

Opsummering

En Network Asset Compliance Center løsning er velegnet til organisationer med over 250 netværksenheder.

Team Manager, Michael Schierbeck, winagmen
TEAM MANAGER

Michael Schierbeck

Kontakt mig, hvis du er nysgerrig på at vide mere om Wingmen Network Asset Compliance Center, og hvordan vi kan være behjælpelige med den rette service for dig.

Mail: mcs@wingmen.dk

Kontakt DIN WINGMAN