Konfigurationsbackup

Lokal konfigurationsbackup

Manglende backup er en af de mest almindelige grunde til, at et system ikke umiddelbart kan genetableres. ​
Wingmen Lokal Konfigurationsbackup er en proaktiv service, der sikrer løbende backup af konfigurationen på de aftalte systemer. Backuppen placeres i din organisations infrastruktur, og indgår herved i godkendte og faste backup rutiner.​
Wingmen tager ansvaret for backup-processen i din organisation, og sikrer herved, at det er muligt at gendanne en konfiguration på et system. Wingmen validerer med faste intervaller, at backuppen er kørende, og kontakter din organisation i tilfælde af, at backuppen er fejlet.

Genetablering af en konfiguration

I kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode Wingmen om reetablering af konfigurationen på enhed.

 Med Lokal Konfigurationsbackup får I:

Sikkerhed for at backup er opsat på aftalte systemer​
Kontinuerlig backup af konfigurationer på aftalte systemer
Mulighed for at gendanne konfigurationen på et system såfremt behovet opstår
Reduceret nedetid i forbindelse med nedbrud af et system​
Afprøvet og sikker løsning baseret på en bredt anvendt platform
Egen adgang til backup

Lokal Konfigurationsbackup kan udvides med andre Wingmen services.​


Kontakt Wingmen for en dialog om mulighederne for din organisation.

Lad os skræddersy en løsning til jer

Kontakt os i dag på 70 20 21 10
og hør mere om, hvordan Wingmen skaber værdi for jer.