trainee

Beredskabsservice

En beredskabsservice giver dig og dinorganisation en sikkerhed for altid at kunne fåhjælp i en kritisk situation. Denne service tilbydesi hele Danmark, på alle voreskompetenceområder og gælder 24/7 året rundt.Med andre ord er du aldrig alene om at håndtereen given problemløsning, hvad enten det foregårremote eller onsite.

I forbindelse med etablering af aftalen udarbejdesen servicehåndbog, som bl.a. beskrivernetværksinfrastrukturen og de medgåendenetværkskomponenter. Der etableres ligeledes enremote adgang således vores konsulenter kantilgå netværket hurtigst muligt.

Single point of contact

SPOC for alle henvendelser er Wingmen 24/7 servicedesken. I kontakter servicedesken, hvorefter der allokeres en konsulent til håndtering af fejlmeldingen. Konsulenten kontakter jer og igangsætter fejlretningen. Der arbejdes på sagen indtil fejlen er løst eller en midlertidig workaround er etableret.

 Med beredskabsservice får I:

Adgang til support i kritiske situationer 24/7 året rundt
Nem adgang til den rigtige ekspertise
Hurtig reetablering af løsning
Garanteret 2 timers reaktionstid for remote support
Garanteret 4 timers reaktionstid for onsite support

En beredskabsservice er velegnet til organisationer, som ønsker sikkerhed for at de altid har adgang til kompetente ressourcer. Beredskabsservicen faktureres kvartalsvis og kan opsiges med et kvartals varsel. Der betales kun for brugt tid og timerne som forbruges faktureres efter medgået tid eller fra klippekort. Det er et krav, at der er tegnet basisservice på netværkskomponenterne, således at konsulenterne kan eskalere til producenten.

Beredskabsservicen kan med fordel udvides med vores Network Asset Compliance Center eller Software Lifecycle Advisory Service.

Kontakt Wingmen for en dialog om mulighederne for din organisation.

Lad os skræddersy en løsning til jer

Kontakt os i dag på 70 20 21 10
og hør mere om, hvordan Wingmen skaber værdi for jer.